Điện thoại/Zalo: 0995.055.055 Email: info@055.vn

WEBSITE GIỚI THIỆU 1.000 đồng

1-Hỗ trợ tên miền phụ (www.tencongty.055.vn). 2- Hỗ trợ hình ảnh cơ bản và quản trị. 3-Chi phí Hosting 1000đ/ ngày. 4- Hợp đồng dịch vụ >= 1 năm. 5-Hỗ trợ cài đặt tên miền riêng (Kiểm tra và xem giá tại PAVietnam.vn. 6. Xem và chọn các mẫu WEBSITE HTML giới thiệu bên dưới

Ý kiến khách hàng