• Công ty GPO tuyển gấp nhân sự đi làm sau Tết tại Hà Nội
  1. Nhân viên tuyển dụng
  2. Nhân viên chăm sóc khách hàng
  3. Nhân viên văn phòng
  4. Nhân viên kinh doanh (2 vị trí: 1 mảng tuyển dụng và 1 mảng đào tạo)
  5. Giáo viên (2 vị trí: 1 Trưởng phòng và 1 nhân viên)
  6. Trưởng phòng an toàn lao động
  7. Trưởng phòng nhân sự
  8. Trưởng ban pháp chế
  9. Cửa hàng trưởng
  10. Trưởng phòng KD mảng dịch vụ


  • Ứng viên quan tâm gửi thông tin vào Email: rec3.gpo gmail + Tên vị trí hoặc LH: 024-71096868 hoặc Zalo – Viber – Skype: 0986306517