Rủng rỉnh thì làm em OLED LG 4K đi bác, xem bao sướng tê người, màu đẹp hơn cả rạp. Tần số đáp ứng cực cao + HFR 120FPS thì bao các loại thể thao tốc độ