Tv LG được cái mà đẹp, âm thanh hay và giá cả ổn, chịu