Đang tính mua con 40inch tầm < 10 củ, bác nào rành tư vấn.