Mọi chi tiết liên hệ: 0937 390 567 (Ms.Kiều)
Điện thoại: (028) 38 500 232/ 222 41 442
Email: kieunanophuocthanh@gmail.com