Để lên hạng titan thì trong chu kỳ xét thăng hạng bác phải tích được ít nhất từ 4000 đến 8000 điểm tương đương với sử dụng 4 triệu dịch vụ trong 1 năm mới lên được nhé.