Trích dẫn Gửi bởi myha919 Xem bài viết
Con Gram nhẹ xách đi công tác là số zéch !!
đi du lịch cũng đã lắm, ra đảo càng yên tâm