Nữ sinh Thương Mại "một bước lên mây" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ