Chelsea một mình một ngựa rong ruổi về đích

Arsenal lại phi lên cành cao ngồi chưa vững đã ngã.

Liver, 2 Chú Man giờ miệt mài liệu cơm gắp mắm

Chú TỐT thì cứ hay ở đâu đâu ?

----------------------------------------------------------------------

NGOẠI HẠNG NĂM NAY LẠI RỰC RỠ MÀU XANH THÔI

Mãi mãi một The Blue