Quý khách có nhu cầu mua vé, xin liên hệ theo số điện thoại:
Ban quản lý cảng Sa Kỳ: 055 3 626 431